0241 69 00 00
0720 69 00 00

Sfaturi pentru colaboratori

Utile

Sfaturi pentru colaboratori

Pentru activitatea de taximetrie, taximeristul independent si operatorul de transport sa aiba vizate la zi, urmatoarele documente:

 • autorizatia taxi ( se vizeaza anual );
 • agrearea autorurismului ( se vizeaza anual );
 • certificatul de inmatriculare cu ITP TAXI valabil ( se face din 6 in 6 luni );
 • asigurarea pentru persoane si bagaje;
 • metrología ( se face anual );
 • RCA;
 • contractul de dispecerizare;
 • ECUSON, stampilat de catre serviciul de transport local al primariei, care sa continai numele opratorului de dispecerizare si: numele operatorului de transport, numele, prenumele si fotografia taximetristului.
How to

Pentru a fi sofer de Taxi pe taximetrele afiliate la Dispeceratul de taxi Romaris trebuie sa detineti:

 1. certificat de atestare a pregatirii profesionale ( valabil ) ;
 2. permisul de conducere ( valabil ) ;
 3. carte de identitate ( valabila ).

Orice sofer de taxi, in afara persoanelor fizice titulare de contract, au obligatia sa detina un carnet de sofer taxi eliberat in baza: certificatului de atestare a pregatirii profesionale ( atestat de taximetrie ), cartii de identitate si a permisului de conducere, In carnetul de sofer taxi va completa fiecare dintre operatorii de transport la care a lucrat de-a lungul timpului. De cate ori soferul schimba angajatorul, acesta trebuie sa ii completeze si sa ii stampileze acest carnet, inainte de plecare ;

Acte necesare, in copii si original

Pentru afiliere la Dispecertul de Taxi Romaris va trebuiesc:

 • certificat de imatriculare la Camera de Comert ;
 • cod Iban si banca ( pentru societati );
 • act identitate administrator sau detinator de autorizatie;
 • autorizatie de transport ;
 • autorizatie taxi ;
 • talon cu ITP taxi valabil;
 • metrologia si un bon de casa ;
 • factura statiei de emisie receptie cu seria statiei;
 • pentru sofer de Taxi, daca are carnet de sofer taxi, trebuie doar o fotografie;
  Daca nu are carnet de taxi este nevoie de copii si original :
 • carte de identitate;
 • permis de conducere;
 • certificat profesional eliberat de ARR ( atestat de taximetrie ) .
Info

Obligaţiile taximetristului:

 • să aibă un comportament civilizat si preventiv in relaţia cu clientul, respectând
 • conduita de buna practica, conform prevederilor din Cartea taximetristului;
 • să respecte solicitările legale ale clientului;
 • să oprească pe traseu, la semnul clientului, când se afla în poziţia de operare Liber, cu excepţia cazului când se deplasează să preia un client la comanda dispecerului sau condiţiile de trafic nu permit această manevră;
 • să elibereze bonuri client la finalul cursei, pe baza cărora va încasa contravaloarea prestaţiei efectuate;
 • să pretindă ca plata pentru prestaţia efectuată doar suma prevăzută pe bonul client;
 • să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activităţi cu caracter infracţional sau alte acte antisociale;
 • să anunţe organele de poliţie în cel mai scurt timp şi cu prioritate, despre orice eveniment grav la care a participat sau a fost martor;
 • să asigure protecţie clientului cât timp acesta se găseşte în taxi;
 • să transporte clientul la destinaţie pe traseul optim sau pe traseul solicitat de acesta;
 • să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;
 • în cazul transportului de persoane, să transporte bagajele clienţilor în limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;
 • să prezinte informaţiile cerute sau să faciliteze accesul la aparatul de taxat, pentru verificare, al organelor de control împuternicite;
 • să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor şi a geamurilor;
 • să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate sau aflat în stare de a dezvolta o situaţie conflictuală;
 • să nu execute activitatea de transport în regim de taxi, fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat;
 • să nu transporte clienţi pe bancheta din faţă, decât în cazul când pe bancheta din spate nu mai este loc;
 • să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat şi lampa taxi în funcţiune pentru poziţia de operare respectivă;
 • să execute operaţiunile de încărcare / descărcare a bagajelor clientului;
 • să poată prezenta la control, în timpul activităţii, următoarele documente:
  1. permisul de conducere;
  2. certificatul de atestare a pregătirii profesionale;
  3. autorizaţia taxi;
  4. licenţa de execuţie pentru vehicul;
  5. certificatul de înmatriculare cu inspecţia periodică valabilă;
  6. asigurarea pentru persoane si bagajul acestora;
  7. să poarte o ţinută decentă, în special pe timp călduros (sezon estival). Să fie echipat cu pantalon lung şi o bluză (tricou, cămaşă cu mânecă scurtă);
  8. să aibă expus, în permanenţă, într-un loc vizibil, ecusonul cu numele şi fotografia sa.